Разлика помеѓу преработките на „Македонија на Македонците“

нема опис на уредувањето
'''Македонија на Македонците''' е мото на македонските патриоти и револуционери во борбата против [[Отоманската империја]] за слобода и, човекови права и создавање на самостојна македонска држава <ref><small>''Ванчо Ѓорѓиев, Слобода или Смрт, Македонското националноослободително движење во Солунскиот вилает 1893 - 1903 година, Табернакул, Институт за историја - Филозовски факултет, Скопје, 2003''</small></ref>, со текот на времето овие зборови станале неразделен дел од македонското националноослободително движење. Мотото има неколку варијанти: ''Македонија за Македонија'', ''Македонија на Македонците'' и ''Македонија за Македонците''. Особено овие зборови ќе имаат одглас во меѓународната јавност по говорот на англискиот политичар и тогашен премиер [[Вилјам Гладстон]] во однос на [[Македонското прашање]] и неговото решавање <ref name="DZBMN"><small>''Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава, том еден, Униврзитет Кирил и Методиј - Факултет за филозофско - историски науки, Скопје, 1981''</small></ref>.
 
== Појава ==
Затоа во [[Сер]]ско [[Јане Сандански]] при средбата со врховистите истакнал:
 
{{Цитатник|''... Ние сакаме Македонија да биде автономна, независна, слободна, Македонија на Македонците... вие ја сакате слободата на Македонија... како средство, како етапа за идно завојување и присоединување, а кај нас слободата, автономијата на Македонија е легална во основа како цел. Ете каде е големата разлика меѓу Нас - внатрешните и Вас - врховистите'' <ref name="GIB"><small>''Г. Ив. Белевъ, На госѕи у Сандански, Из живота на четить, Ил. Илинденъ, V/6 (46), София, 1933, 5-6.''</small></ref> }}
 
== Извори ==