Разлика помеѓу преработките на „Солунски конгрес од 1903 година“

== Работа ==
 
Конгресот се отвори на [[2 јануари]], во физикално-математичкиот кабинет на [[Солунска машка гимназија „Св. Кирил и Методиј“|Солунската егзархиска машка гимназија „Св. Кирил и Методиј“]] во [[Солун]]. Не пристигнале поканетите претставници на Штипскиот револуционерен округ и на Тиквешката револуционерна околија.За претседател на Конгресот бил избран [[Иван Гарванов]], претседател на Централниот комитет, а за секретар [[Димитар Мирчев]]. На конгресот присуствуваа вкупно 17 делегати, сите до еден легални работници. Ц.К. го претставувале: [[Иван Гарванов]], [[Спас Мартинов]] и [[Димитар Мирчев]]. Делегати станале и двајцата заслужни дејци, тукушто ослободените од неколкугодишно османско заточение, штипските револуционери [[Христо Поп Коцев]] и [[Тодор Лазаров]]. Главнината ја сочинувале претставници од 12 реони и тоа: Од Солунскиот револуционерен реон – [[Иван Сапунаров]], Битолскиот – [[Атанас Лозанчев]], Цариградскиот – [[Никола Петров]], Одринскиот – [[Велко Думев]], Серскиот – [[Лазар Димитров]], Скопскиот – [[Димитар Ганчев]], Струмичкиот – [[Иван Ингилизов]], Велешкиот – [[Тодор Пејков]], Радовишкиот – [[Георги Варналиев]], Гевгелискиот – [[Никола Хрлев]], Кукушкиот – [[Христо Влахов]], Воденскиот – [[Димитар Занешев]].
Конгресот се отвори на [[2 јануари]], во физикално-математичкиот кабинет на [[Солунска машка гимназија „Св. Кирил и Методиј“|Солунската егзархиска машка гимназија „Св. Кирил и Методиј“]] во [[Солун]].
 
===Одлука за востание===
=== Делегати ===
 
На конгресот присуствуваа вкупно 17 делегати, сите до еден легални работници. Ц.К. го претставувале: [[Иван Гарванов]], [[Спас Мартинов]] и [[Димитар Мирчев]]. Делегати станале и двајцата заслужни дејци, тукушто ослободените од неколкугодишно османско заточение, штипските револуционери [[Христо Поп Коцев]] и [[Тодор Лазаров]]. Главнината ја сочинувале претставници од 12 реони и тоа:
 
Од Солунскиот револуционерен реон – [[Иван Сапунаров]];
 
Од Битолскиот – [[Атанас Лозанчев]];
 
Од Цариградскиот – [[Никола Петров]];
 
Од Одринскиот – [[Велко Думев]];
 
Од Серскиот – [[Лазар Димитров]];
 
Од Скопскиот – [[Димитар Ганчев]];
 
Од Струмичкиот – [[Иван Ингилизов]];
 
Од Велешкиот – [[Тодор Пејков]];
 
Од Радовишкиот – [[Георги Варналиев]];
 
Од Гевгелискиот – [[Никола Хрлев]];
 
Од Кукушкиот – [[Христо Влахов]];
 
Од Воденскиот – [[Димитар Занешев]].
 
Не пристигнале поканетите претставници на Штипскиот револуционерен округ и на Тиквешката револуционерна околија. Посебно биле поканети [[Гоце Делчев]] и [[Глигор Стефанов Попев]], кои не присуствувале на Конгресот. За претседател на Конгресот бил избран [[Иван Гарванов]], претседател на Централниот комитет, а за секретар [[Димитар Мирчев]].
 
=== Третото заседание ===
 
На третото заседание, на 4 јануари, кое траеше само час и половина се прифати и потпиша ПРОТОКОЛОТ за извршената работа и преземените решенија. Решително против востанието се изјасни само серскиот делегат Л.Димитров, но на крајот и тој се присоедини кон заедничкото мнение. Скопскиот делегат Дим.Ганчев, испратен со директива да дејствува за одлагање на востанието „'''бар на една година'''“, исто го потпиша затоа што „'''и другите потпишале'''“.