Разлика помеѓу преработките на „Википедија:Заштита на личните податоци“

с
„принцип“ -> „начело“, види:ВП:СЧ (Википолитика)&oldid=1101097
с (без TOC)
с („принцип“ -> „начело“, види:ВП:СЧ (Википолитика)&oldid=1101097)
{| style="width:100%; border:1px solid #060; background:#dfd;"
|-
| style="width:20%; text-align:left; font-size:90%" | ←[[m:WM:PAG|ПринципиНачела и напатствија на Фондацијата Викимедија]]
| style="text-align:center" | '''Заштита на личните податоци'''
| style="width:20%; text-align:right; font-size:90%" |
<table style="width:100%; border:1px solid grey; background:#fafaff; margin:1ex 0">
<tr>
<td> ''Оваа верзија на [[wmf:Privacy policy|принципотначелото за заштита на личните податоци]] беше одобрена во октомври 2008 од [[m:Board of Trustees|Бордот на довереници]]. Дискусија и предлози за измени се добредојдени на [[m:talk:Privacy policy|страницата за разговор]].''
 
:''Се бара оваа забелешка да е преведена и да има врска до неа од футерот (MediaWiki:Copyright) на секоја страница.''</td>
 
==Општа рамка==
ОвојОва принципначело ги покрива личните податоци собрани или зачувани од Фондацијата на нејзините сервери во релација со проектите и нивните заедници. Во контекст на својотсвоето ПринципНачело за задржување на податоци, Фондацијата го собира и задржува најмалиот можен дел од лично препознатливите податоци за да ги исполни операциските потреби на своите проекти.
 
==Јавната и соработувачката природа на проектите==
 
==Активности на проектите на Фондацијата==
Општо, овојова принципначело важи само за приватните информации складирани или задржани од Фондацијата кои не се јавно пристапни.
 
Интеракциите со проектите кои не се поврзани со овојова принципначело вклучуваат, но не се ограничени на, аспекти од пребарување и уредување на страници, користењето на вики „прати е-пошта до корисник“ функцијата, пријавување и постирање на е-поштенските листи овозможени од Фондацијата и кореспонденција со системот за билети на Фондацијата („OTRS“). Овие интеракции можат да ја прикажат IP адресата на придонесувачот и можеби и други лични податоци до општата јавност или до специфична група на волонтери кои делуваат независно од Фондацијата.
 
Корисниците исто така можат да вршат и меѓусебна интеракција надвор од сајтовите на Фондацијата, преку е-пошта, IRC или друг вид на инстантна комуникација или преку независни мрежни места. Тие треба да ги проценат можните ризици и нивната лична потреба за приватност пред да ги користат овие начини на комуникација.
 
Фондацијата не бара уредувачите да се регистрираат на проектите. Секој може да уредува без да се најави со корисничко име - во тој случај тие ќе бидат препознаени преку мрежната IP адреса. Корисниците кои се регистрирани се препознаени преку нивното избрано корисничко име. Тие одбираат лозинка која е тајна и се користи за проверување на интегритетот на нивната сметка.
Освен ако е дојдено до степен да се бара од законот, ниту едно лице не треба да открие, со или без намера, лозинки на кориснички сметки и/или колачиња (cookies) генерирани за препознавање на корисникот. Откако еднаш ќе се создадат, корисничките сметки не се отстрануваат. Можно е корисничкото име да биде променето, зависно од принципитеначелата на индивидуалните проекти. Фондацијата не гарантира дека определено корисничко име ќе биде променето на барање.
 
==Целта на собирање на лични податоци==
::Преку е-пошта:
::Корисниците не се задолжени да овозможат е-поштенска адреса кога се регистрираат. Корисниците кои ќе овозможат валидна е-поштенска адреса можат да овозможат другите најавени корисници да им пратат пошта преку викито. Кога се прима пошта преку овој систем, сопствената е-поштенската адреса не е прикажана. Кога се праќа пошта до други корисници, сопствената е-поштенска адреса е прикажана.
::Е-поштенските адреси наведени во корисничките нагодувања можат да бидат искористени од Фондацијата за комуникација. Корисниците чии сметки немаат валидна е-поштенска адреса нема да можат да постават нова лозинка доколку претходната е изгубена. Во таква ситуација, корисниците можат да контактираат некој од администраторите на Викимедија серверите да вметне нова е-поштенска адреса. Корисникот може да ја отстрани корисничката е-пошта од своите нагодувања во било кој момент и да спречи таа да се користи. Приватната кореспонденција меѓу корисниците може да биде зачувана по желбата на тие корисници и не е тема на принципитеначелата на Фондацијата Викимедија.
::На мејлинг листите:
::Е-поштенските адреси искористени за зачленување и постирање на мејлинг листите на некој проект се откриени на другите членови на листата. Архивите на тие листи во поголемиот дел од таквите мејлинг листи се јавни и пребарувањето на јавните архиви може да биде извршено на мрежата. Зачленетите адреси можат да бидат и цитирани во пораките на другите корисници. Овие е-поштенски адреси и било кои пораки праќани преку мејлинг листа може да бидат архивирани и како такви трајно да останат јавни.
::Некои е-поштенски адреси (како на пример info-en at wikimedia dot org) препраќаат пошта до екипа од волонтери доверени од Фондацијата за користење на систем за билети, како што е OTRS, за да одговорат. Поштата пратена преку овој систем не е јавно видлива, но волонтерите одбрани од Фондацијата ќе имаат пристап до неа. Екипата на системот на билети можат да дискутираат за содржината на приманата пошта со други придонесувачи со цел да ефективно да одговорат. Пошта до приватните членови од Бордот на довереници и до вработените на Фондацијата исто така може да биде препратена до OTRS екипата и било кој е-поштенски сервис кој тие го користат и да остане пристапна до нив.
::На IRC:
::IRC каналите не се официјално дел од Фондацијата Викимедија и не се оперирани од сервери контролирани од Викимедија. IP адресите на корисниците кои разговараат преку таква служба може да биде откриена на другите учесници. Приватноста на корисниците на IRC на секој канал може да биде заштитена само според принципитеначелата на службата и каналот за кој станува збор. Различни канали имаат различни правила за тоа дали нивните дневници можат да бидат објавени.
 
==Пристап до и издавање на лични податоци==
Други корисници кои можат да имаат пристап до приватни препознатливи информации вклучуваат, но не се ограничени на, корисници кои имаат пристап до OTRS или до CheckUser и Oversight функциите, корисници одбрани од заедниците на проектите да служат како стјуарди или вршители на арбитража, вработени на Фондацијата Викимедија, развивачи и останати лица со високо ниво на серверски пристап.
 
Пристапот до и објавувањето на овие информации се раководени според ПринципотНачелото за пристап до нејавни податоци (англиски: Access to nonpublic data policy), како и специфични принципиначела кои ги покриваат споменатите фунцкии. Споделувањето на информации со други привилигирани корисници не се смета за „дистрибуција“.
 
Издавање: ПринципНачело за издавање на податоци
 
Начело на Викимедија е личните податоци за идентификација собрани во дневниците на серверите, или преку белешки во базата на податоци од CheckUser функцијата, или преку други нејавно-пристапни методи да можат да бидат издадени од волонтерите на Викимедија или вработените во било која од следниве ситуации:
# Кога е разумно потребно да се заштитат правата, безбедноста или сопственоста на Фондацијата Викимедија, нејзините корисници или јавноста.
 
Освен на начинот опишан погоре, принципотначелото на Викимедија не дозволува дистрибуција на лични податоци за идентификација под било кои околности.
 
Пристап на трети страни и известување на регистрирани корисници при добивање на правен процес:
 
Како општопшто принципначело, пристапот и задржувањето на личните податоци за идентификација во сите проекти треба да биде минимален и треба да биде користен само внатрешно за да служи за доброто на проектите. Сепак, понекогаш Фондацијата може да добие налог или друго задолжително барање од органите на законот или еквивалентен владин орган кој бара откривање на информациите за некој регистриран корисник и може да биде обврзана преку законот да го изврши таквото барање. Во случајот на такво правно задолжение, Фондацијата ќе направи обид да го извести корисникот за кој станува збор во рок од три дена по пристигнувањето на таков налог преку праќање на известување преку е-пошта до е-поштенската адреса (ако постои) која корисникот ја навел во неговите или нејзините кориснички нагодувања.
 
Фондацијата не може да даде правен совет на корисник кој добива такво известување или совет за соодветен одговор на налогот. Фондацијата сепак забележува дека таквите корисници го имаат законското право да се спротистават на налогот или да ги ограничат информациите преку судска жалба. Корисниците кои ќе посакаат да се спротистават на налогот или на друго правно задолжение треба да побараат правен совет за нивните права и процедурите кои можат да бидат пристапни.
 
==Одрекување од одговорност==
Фондацијата Викимедија верува дека одржувањето и зачувувањето на приватноста на корисничките податоци има огромна вредност. ОвојОва принципначело за заштита на личните податоци, заедно со сите други принципиначела, резолуции и постапки од Фондацијата претставуваат посветен напор за заштита на безбедноста на ограничените кориснички информации кои се собрани и задржани на нашите сервери. Сепак, Фондацијата не може да гарантира дека корисничките информации ќе останат приватни. Ние признаваме дека и покрај нашиот посветен напор да ги заштитиме приватните кориснички информации, определени решени лица можат да најдат начин да ги откријат овие информации и да ги објават. Заради оваа причина, Фондацијата не може да гарантира против неавторизиран пристап до информациите овозможени во текот на учеството на проектите на Фондацијата или поврзаните заедници.
 
[[Категорија:Википедија:Основни информации]]
[[Категорија:Википедија:Официјални принципиНачела]]