Разлика помеѓу преработките на „Логика на непрецизноста“

с
Бот менува: во предвид -> предвид, cite web -> цитирана веб страница, cite journal -> цитирано списание
с (Бот Додава: ca:Lògica difusa)
с (Бот менува: во предвид -> предвид, cite web -> цитирана веб страница, cite journal -> цитирано списание)
'''Неопределената логика''' (наречена и '''„фази“ логика''' од [[англ.]] ''fuzzy logic'') е облик на [[повеќевредносна логика]] изведена од [[неодредено множество|теоријата на неодредените множества]] која се занимава со [[расудување]] кое не е прецизно, туку приближно. За разлика од [[бивалентност|бинарните]] (двовредносни) множества кои имаат ''[[бивалентност|бинарна логика]]'', позната и како ''реска логика'', променливите во неопределената логиката може да имаат [[Функција на припадност|вредност на припадност]] не само од 0 или 1. Кај [[неопределено множество|неопределените („фази“) множества]] припадниците може да имаат било која вредност од 0 до 1, па така и во неопределената логиката [[степен на вистинитост|степенот на вистинитост]] на еден [[исказ]] може да изнесува било која вредност помеѓу 0 и 1, и како таков не е ограничен на две [[вистинитосна вредност|вистинитосни вредности]] {точно (1), неточно (0)} како кај класичната [[исказна логика]].<ref>Novák, V., Perfilieva, I. and Močkoř, J. (1999) ''Mathematical principles of fuzzy logic'' Dodrecht: Kluwer Academic. [[ISBN]] 0-7923-8595-0</ref> А кога се користат ''[[лингвистика|лингвистички]] променливи'', овие степени може да се раководат според конкретни функции.
 
Поимот „неопределена (т.е. ''фази'') логика“ почнал да се употребува како резултат на развојот на теоријата на неопределените множества на [[Љутфи Аскер Заде]]<ref>{{citeцитирана webвеб страница |url=http://plato.stanford.edu/entries/logic-fuzzy/ |title=Неопределена („фази“) логика |accessdate=2008-09-29 |work=[[Стенфордска енциклопедија на философијата]] |publisher=Стенфордски универзитет |date=2006-07-23}} {{en}}</ref>.
 
Во [[1965]], Љутфи Аскер Заде ја предложил теоријата за неопределените множества<ref>Zadeh, L.A. (1965). "Fuzzy sets", ''Information and Control'' 8 (3): 338-–353.</ref>, а потоа создал и неопределената логика заснована на неопределени множества. Неопределената логика наоѓа примена на најразлични полиња, од [[теорија на раководењето|теоријата на раководењето]] до [[вештачка интелигенција]], но сепак неја ја одбегнуваат највеќето [[статистика|статистичари]], кои претпочитаат да работат со [[Бејсова веројатност|Бејсова логика]] и некои [[теорија на раководењето|раководни инженери]], кои претпочитаат класична [[класична логика|двовредносна логика]].
АКО температурата Е висока ТОГАШ забрзај го вентилаторот
</blockquote>
Обратете внимание дека тука нема „ИНАКУ“. Се земаат во предвид сите правила, бидејќи температурата може истовремено да биде „ниска“ и „нормална“ до различен степен.
 
[[Логички оператор|Операторите]] И, ИЛИ и НЕ од [[Булова логика|Буловата логика]] постојат и во неопределената логиката, обично дефинирани како минимум, максимум, и комплемент; кога се вака дефинирани, тие се нарекуваат „Задеви оператори“, бидејќи како такви прв ги дефинирал Заде. Значи за проенливите на неопределеност x и y:
== Библиографија ==
* {{Цитирана книга|last=Von Altrock|first=Constantin|title=Fuzzy logic and NeuroFuzzy applications explained|publisher=Prentice Hall PTR|location=Upper Saddle River, NJ|year=1995|isbn=0-13-368465-2}}
* {{citeцитирано journalсписание|last=Biacino|first=L.|coauthors=Gerla, G.|year=2002|title=Fuzzy logic, continuity and effectiveness|url=|journal=Archive for Mathematical Logic|issn=0933-5846|volume=41|issue=7|pages=643–667|doi=10.1007/s001530100128}}
* {{Цитирана книга|last=Cox|first=Earl|title=The fuzzy systems handbook: a practitioner's guide to building, using, maintaining fuzzy systems|publisher=AP Professional|location=Boston|year=1994|isbn=0-12-194270-8}}
* {{citeцитирано journalсписание|last=Gerla|first=Giangiacomo|coauthors=|year=2006|title=Effectiveness and Multivalued Logics|url=|journal=Journal of Symbolic Logic|issn=0022-4812|volume=71|issue=1|pages=137–162|doi=10.2178/jsl/1140641166}}
* {{Цитирана книга|last=Hájek|first=Petr|title=Metamathematics of fuzzy logic|publisher=Kluwer|location=Dordrecht|year=1998|isbn=0792352386}}
* {{citeцитирано journalсписание|last=Hájek|first=Petr|coauthors=|year=1995|title=Fuzzy logic and arithmetical hierarchy|url=|journal=Fuzzy Sets and Systems|issn=0165-0114|volume=3|issue=8|pages=359–363|doi=10.1016/0165-0114(94)00299-M}}
* {{Цитирана книга|last=Halpern|first=Joseph Y.|title=Reasoning about uncertainty |publisher=MIT Press|location=Cambridge, Mass|year=2003|isbn=0-262-08320-5}}
* {{Цитирана книга|last=Höppner|first=Frank|coauthors=Klawonn, F.; Kruse, R.; Runkler, T.|title=Fuzzy cluster analysis: methods for classification, data analysis and image recognition|publisher=John Wiley|location=New York|year=1999|isbn=0-471-98864-2}}
* {{Цитирана книга|last=Klir|first=George J.|coauthors=Yuan, Bo|title=Fuzzy sets and fuzzy logic: theory and applications|publisher=Prentice Hall PTR|location=Upper Saddle River, NJ|year=1995|isbn=0-13-101171-5}}
* {{Цитирана книга|last=Kosko|first=Bart|authorlink=Bart Kosko|title=Fuzzy thinking: the new science of fuzzy logic|publisher=Hyperion|location=New York |year=1993|isbn=0-7868-8021-X}}
* {{citeцитирано journalсписание|last=Kosko|first=Bart|title=Fuzzy Logic|journal=Scientific American|year=1993|month=July|volume=269|number=1|pages=76–81}}
* {{citeцитирано journalсписание|last=Montagna|first=F.|coauthors=|year=2001|title=Three complexity problems in quantified fuzzy logic|url=|journal=Studia Logica|issn=0039-3215|volume=68|issue=1|pages=143–152|doi=10.1023/A:1011958407631}}
* {{Цитирана книга|last=Mundici|first=Daniele|coauthors=Cignoli, Roberto; D'Ottaviano, Itala M. L.|title=Algebraic foundations of many-valued reasoning |publisher=Kluwer Academic|location=Dodrecht|year=1999|isbn=0-7923-6009-5}}
* {{Цитирана книга|last=Novák|first=Vilém|title=Fuzzy Sets and Their Applications|publisher=Adam Hilger|location=Bristol|year=1989|isbn=0-85274-583-4}}
* {{citeцитирано journalсписание|last=Novák|first=Vilém|year=2005|title=On fuzzy type theory|url=|journal=Fuzzy Sets and Systems|issn=|volume=149|issue=|pages=235–273|doi=10.1016/j.fss.2004.03.027}}
* {{Цитирана книга|last=Novák|first=Vilém|coauthors=Perfilieva, Irina; Močkoř, Jiří|title=Mathematical principles of fuzzy logic|publisher=Kluwer Academic|location=Dodrecht|year=1999|isbn=0-7923-8595-0}}
* {{Цитирана книга|last=Passino|first=Kevin M.|coauthors=Yurkovich, Stephen|title=Fuzzy control|publisher=Addison-Wesley|location=Boston|year=1998|isbn=020118074X}}
* {{Citation | last1=[[P. M. Pu|Pu]] | first1=Pao Ming | last2=Liu | first2=Ying Ming | title=Fuzzy topology. I. Neighborhood structure of a fuzzy point and Moore-Smith convergence | year=1980 | journal=Journal of Mathematical Analysis and Applications | issn=0022-247X | volume=76 | issue=2 | pages=571–599 | doi=10.1016/0022-247X(80)90048-7}}
* {{citeцитирано journalсписание|last=Santos|first=Eugene S.|coauthors=|year=1970|title=Fuzzy Algorithms|journal=Information and Control|volume=17|issue=4|pages=326-339}}
* {{citeцитирано journalсписание|last=Scarpellini|first=Bruno|coauthors=|year=1962|title=Die Nichaxiomatisierbarkeit des unendlichwertigen Prädikatenkalküls von Łukasiewicz|url=|journal=Journal of Symbolic Logic|issn=0022-4812|volume=27|issue=2|pages=159–170|doi=10.2307/2964111}}
* {{Цитирана книга|last=Steeb|first=Willi-Hans|title=The Nonlinear Workbook: Chaos, Fractals, Cellular Automata, Neural Networks, Genetic Algorithms, Gene Expression Programming, Support Vector Machine, Wavelets, Hidden Markov Models, Fuzzy Logic with C++, Java and SymbolicC++ Programs: 4edition|publisher=World Scientific|year=2008|isbn=981-281-852-9}}
* {{citeцитирано journalсписание|last=Wiedermann|first=J.|coauthors=|year=2004|title=Characterizing the super-Turing computing power and efficiency of classical fuzzy Turing machines|url=|journal=Theor. Comput. Sci.|issn=|volume=317|issue=|pages=61–69|doi=10.1016/j.tcs.2003.12.004}}
* {{Цитирана книга|last=Yager|first=Ronald R.|coauthors=Filev, Dimitar P.|title=Essentials of fuzzy modeling and control|publisher=Wiley|location=New York|year=1994|isbn=0-471-01761-2}}
* {{Цитирана книга|last=Van Pelt|first=Miles|title=Fuzzy Logic Applied to Daily Life|publisher=No No No No Press|location=Seattle, WA|year=2008|isbn=0-252-16341-9}}
* {{citeцитирано journalсписание|last=Wilkinson|first=R.H.|coauthors=|year=1963|title=A method of generating functions of several variables using analog diode logic|url=|journal=IEEE Transactions on Electronic Computers |issn=|volume=12|issue=|pages=112–129|doi=10.1109/PGEC.1963.263419}}
* {{citeцитирано journalсписание|last=Zadeh|first=L.A.|coauthors=|year=1968|title=Fuzzy algorithms|url=|journal=Information and Control|issn=0019-9958|volume=12|issue=2|pages=94–102|doi=10.1016/S0019-9958(68)90211-8}}
* {{citeцитирано journalсписание|last=Zadeh|first=L.A.|coauthors=|year=1965|title=Fuzzy sets|url=|journal=Information and Control|issn=0019-9958|volume=8|issue=3|pages=338-­353|doi=10.1016/S0019-9958(65)90241-X}}
* {{cite paper|author=Zemankova-Leech, M.|title=Fuzzy Relational Data Bases|version=Ph. D. Dissertation|publisher=Florida State University|date=1983}}
* {{Цитирана книга|last=Zimmermann|first=H.|title=Fuzzy set theory and its applications|publisher=Kluwer Academic Publishers|location=Boston|year=2001|isbn=0-7923-7435-5}}
941.847

уредувања