Разлика помеѓу преработките на „Инвестициска банка“

нема опис на уредувањето
=Инвестиционо банкарство=
Инвестиционите банки им помагаат на компаниите,владите и нивните агенции,да профитираат преку издавање,купување и продавање на хартии од вредност на примарниот пазар на капитал.Исто така овие банки им помагаат на корпорациите,преку советување за преструктуирање,аквизиција и др.
 
 
Инвестиционите банки им помагаат на компаниите,владите и нивните агенции,да профитираат преку издавање,купување и продавање на хартии од вредност на примарниот пазар на капитал.Исто така овие банки им помагаат на корпорациите,преку советување за преструктуирање,аквизиција и др.
Инвестиционите банки се разликуваат од комеријалните банки кои што примаат депозити и издаваат кредити.Меѓутоа во последно време разликата помеѓ овие два вида на банки се намалува ,поради тоа што комерцијалните банки нудат разни услуги за кои порано беа специлализирани само инвестиционите банки.Во Соединетите Американски Држави со Глас-Стигаловиот акт,кој што беше донесен во екот на големата светска економска криза се забрани комерцијалните банки да се занимаваат со издавање хартии од вредност ако во исто време примаат и депозити.
Овој акт беше укинат и заменет со Грам-Линч-Биловиот акт во 1999 година.
 
=== Предна канцеларија===
Инвестиционото бакарство е термин кој произлегува од терминот инвестициона банка и вклучува помагање на клиентите да креираат профит на пазарот на капитал како и давајки им совети за преструктуирања,аквизиции и тн.
Инвестиционите банкарри изготвуваат генерална шема кпјакoја потоа ја изнесуваат на состаноците со клиентите со очекување дека нивниот напор ке биде награден со налог за купување/продавање кога клиентот ке се реши за трансакција.Кога банкарот ке биде ополномоштен ,во истиот момент ја презема одговорноста за приготвување на потребнакапотребнаtа документација за извршување на трансакцијата и за заклучување на договорот.
 
{{никулец}}
18

уредувања