Разлика помеѓу преработките на „Фразеологија на македонскиот јазик“

 
За разлика од срастувањата и единствата, спојките можат да имаат и променливи делови, односно еден збор да е заменет со друг.
 
=== Според граматичкиот состав ===
 
Според граматичкиот состав фразеологизмите се делат на:
 
:'''Фразеологизми кои имаат структура на реченица''' кои можат да бидат во вид на проста или сложена реченица или пак дел-реченица со сложената реченица, на пример ''„Село гори, баба се чешла“''.
 
:'''Фразеологизми со структура на зборовна група/синтагма''' - кои можат да имаат составни елементи од неколку зборовни групи како придавка и именка, именка и именка, придавка и придавка, број и именка и прилог и прилог.
 
== Наводи ==