Разлика помеѓу преработките на „Фразеологија на македонскиот јазик“

 
== Класификација на фразеологизмите ==
 
Поделбата на фразеологизмите може да се прави на различни начини како на пример според потеклото, значењето, функцијата, степенот на слеаност и слично. Според степенот на слеаност македонските фразеологизми се делат на три групи: фразеолошки срастувања, фразеолошки единства и фразеолошки спојки.
 
;''Фразеолошките срастувања'' се целосно недделиви [[збор]]овни групи со наполно ново значење кое нема никаква врска со значењето на одделните зборови во составот на фразата. Овие фразеологизми се нарекуваат и [[идиом]]и и одделни зборови кои се наоѓаат во рамките на истите ја изгубиле својата самостојност и добиваат значење само ако се дел од фразеолошки состав. Фразеолошките срастувања се најнеслободни зборовни врски во реченицата и најчесто се еднакви со други зборови по значење. Така на пример има фразеологизам ''„црно злато“'' кое според значење е ист со зборот ''„[[нафта]]“''. Сраснатоста е толку голема што не ја менуваат ниту граматичката форма.
 
== Наводи ==