Разлика помеѓу преработките на „Фразеологија на македонскиот јазик“

 
Фразеологизмите настануваат како резултат на јазична креација со која на специфичен начин се изкажува некое животно искуство, сознание, став или е поврзано со некој настан, личност или слично. Фразеолошките изрази на секој јазик се одликуваат повеќе или помалку со свои специфичности затоа што се тие израз на духот на еден народ, неговата култура или историја. Од овие причини, фразеологизмите мошне тешко се [[Преведување|преведуваат]] од еден на друг јазик. Наместо соодветен превод, во најмногу случаеви се бара соодветна замена за фразеологизмот кој треба да се преведе<ref name="македонска граматика"/>.
 
== Класификација на фразеологизмите ==
 
== Наводи ==