Специфичен топлински капацитет: Разлика помеѓу преработките