Кориснички права

Изберете корисник  
Преглед на корисничките групиПоглед на групите на корисникот Sazdo (разговор | придонеси)

Член на: Автопатролери, Автопрегледувачи, Автооценувачи, Уредници, Исклучоци од IP-блокирање

Подразбран член на: Автопотврдени корисници

Дневник на корисничките права

  • 13:26, 13 август 2014 Bjankuloski06 разговор придонеси го измени групното членство на Sazdo од автопатролер, автопрегледан корисник, автооценувач, уредник и исклучок од IP-блокирање во автопатролер, автопрегледан корисник, автооценувач, уредник, исклучок од IP-блокирање, epcoordinator, eponline, epcampus и epinstructor
  • 13:26, 13 август 2014 Bjankuloski06 разговор придонеси го измени групното членство на Sazdo од (нема) во уредник, автопрегледан корисник, исклучок од IP-блокирање, автопатролер и автооценувач