Социјалната работа од својот почеток се дефинира на различни начини. Првите дефениции за социјалната работа се поврзуваат со милосрдноста, помош на сиромашните и филантропијата. Отсекот за социјална работа на ОН, во 1960 година социјалната работа ја дефинирал како професија чија задача е пружање помош со цел подобро прилагодување на поединците и општествената средина, односно професија во служба на развој на личноста, на заедницата и на група луѓе. Според дефеницијата на Меѓународната федерација на социјални работници (IFSW), професијата социјална работа промовира социјални промени, решавање на проблеми низ меѓучовечки контакт, и јакнење и ослободување на луѓето како би се подобрила нивната добробит.

Социјален работник кој обезбедува јавна помош на семејство
Социјален работник кој обезбедува јавна помош на семејство

Надворешни врски уреди