Совет на министри на СССР

највисоко извршно и административно тело на Советскиот Сојуз

Совет на министрите на СССР (руски: Совет Министров СССР) била највисоката административна сила на СССР. Советот се грижел за секаков вид на декларации и инструкции засновани на моќта на сите републики во Сојузот. Од 1946 до 1991 година советот се нарекувал „Совет на народните комесари на СССР“ (Совет Народных Комиссаров СССР). Се формирал на секои 4 години.

Советски Сојуз

Оваа статија е дел од темата:
Политика на Советскиот Сојуз



Атлас

Поврзано уреди