Смолјан (област)

(Пренасочено од Смолјанска област)
Смолјанска област
Област Смолян
Карта на Бугарија, Смолјанска област е означена
мапа
Админ. центар:Смолјан
Површина:3 193 км2
Население:140 066
Број на општини:10
Регистарска ознака:СМ
Областен Управител:Петар Фиданов
информација

Смолјанска област е една од 28-те области на Бугарија. Се наоѓа во јужниот дел на земјата во падините на планината Родопи.

Список на населените места во Смолјанска областУреди

Градовите се со удебелен фонт.

Општина БанитеУреди

Г'л'бово, Босилково, Вишнево, В'лчан Дол, Глогино, Давидково, Две Тополи, Дебелјаново, Дрјанка, Загражден, Крстатица, Баните, Малка Арда, Малко Крушево, Орјаховец, Планинско, Рибен Дол, Сливка, Стрница Траве

Општина БориноУреди

Борино, Бујново, Кожари, Чала, Јагодина

Општина ДевинУреди

Беден, Брезе, Водни Пад, Грохотно, Ѓоврен, Девин, Жребево, Кестен, Лјасково, Михалково, Осиково, Селча, Стоманево, Тешел, Триград, Чуруково

Општина ДоспатУреди

Барутин, Брштен, Доспат, Змеица, К'сак, Љубча, Црнча, Чавдар

Општина ЗлатоградУреди

Аламовци, Долен, Ерма Река, Златоград, Кушла, Пресока, Старцево, Страшимир, Фабрика, Цацаровци

Општина МаданУреди

Арпаџик, Борика, Бориново, Боровина, Букова Полјана, Буково, Вехтино, Високите, Вранинци, Врба, Врбина, Вргов Дол, Габрина, Галиште, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крајна, Крушев Дол, Купен, Леска, Лештак, Ливаде, Ловци, Мадан, Миле, Митовска, М'глишта, Петров Дол, Печинска, Планинци, Равнил, Равништа, Равно Нивиште, Рустан, Средногорци, Стајчин Дол, Студена, Т"нкото, Уручовци, Цирка, Чурка, Шаренска

Општина НеделиноУреди

Бурево, Врли Дол, Врлино, Грнати, Диманово, Дуња, Изгрев, Козарка, Кочани, Кундево, Еленка, Крајна, Неделино, Оградна, Средец, Т'нка Бара

Општина РудоземУреди

Боево, Борие, Брчево, Бјала Река, Витина, Војкова Л'ка, Грамаде, Добрева Череша, Д'бова, Елховец, Иваново, Кокорци, Коритата, Мочуре, Оглед, Пловдивци, Полjaна, Равнината, Рибница, Рудозем, Сопотот, Чепинци

Општина СмолјанУреди

Арда, Алиговска, Горна Арда, Баблон, Букаците, Белев Дол, Билјанска, Бориково, Бостина, Буката, Виево, Влахово, В'лчан, Врбово, Габрица, Гела, Гоздевица, Горово, Град'т, Гудевица, Димово, Дунево, Еленска, Ељово, Заевите, Змиево, Чучур, Исјовци, Катранци, Киселчево, Кокорково, Кошница, Кремене, Кукувица, Кутела, Левочево, Липец, Л'ка, Љулка, Лјаска, Милково, Могилица, Мочуре, Момчиловци, Мугла, Надарци, Орешица, Остри Пазлак, Петково, Пештера, Писаница, Подвис, Полковник Серафимово, Попрелка, Потока, Река, Речани, Ровина, Селиште, Селишта, Сивино, Славејно, Смилјан, Смолјан, Соколовци, Солишта, Средок, Стик'л, Стојките, Стража, Студена, С'рнино, Тикале, Требиште, Турјан, Т'р'н, Ухловица, Фатово, Хасовица, Чамла, Чеплетен, Черешките, Черешово, Черешовска Река, Чокманово, Чучур, Широка Л'ка

Општина ЧепелареУреди

Богутево, Дрјановец, Забрдо, Зорница, Лилеково, Малево, Орехово, Острица, Павелско, Пампорово, Проглед, Студенец, Хвојна, Чепеларе

Надворешни врскиУреди