Сирија (римска провинција)

Провинцијата Сирија

Сирија (латински: Syria) е староримска провинција во Азија, односно во денешна Сирија. Римското царство го анектирал Помпеј 64 п.н.е.. Седиште на провинцијата бил градот Антохија. Во Сирија се наоѓале три римски легии.