Сириско христијанство


Сириско Христијанство е културно-лингвистичка посебна заедница во склоп на Источното Христијанство. Неговите корени се наоѓаат во Блискиот Исток.

ИсторијаУреди

Сириското христијанско наследство е пренесено преку сирискиот јазик, дијалект на Арамејскиот. И за разлика од грчката христијанска култура, сириската култура е контемплација, меѓу другото, на ран јудаизам и месопотамска култура, маргинализирани и прогонувани од Римската Империја. Со Антиохија како политичка престолнина, после нејзината елинизација улогата на културни центри ја превзеле месопотамските градови Едеса, Нисибис и Ктесифон.

Цркви на сириската традицијаУреди