Свиена едноударна согласка

Свиената едноударна согласка е вид на согласка во некои јазици. Меѓународната фонетска азбука (МФА) го бележи овој глас со симболот ⟨ɽ⟩, додека X-SAMPA го претставува со ⟨r`⟩.

Свиена едноударна согласка
ɽ
МФА-бр.125
Шифрирање
Единица (дек.)ɽ
Уникод (хекс.)U+027D
X-SAMPAr`
Киршенбаум*.

 

Јазикот тода има свиена трепетна согласка што се претставува со истиот симбол на МФА.

Особености

уреди

Свиената едноударна согласка ги има следниве особености:

Јазици

уреди
Јазик Збор МФА Значење Белешки
елвделски luv [ɽʏːv] 'дозвола'
енга la [jɑɽɑ] 'срам'
јапонски さようなら сајонара [sä˨.jo̞ː˦.nä˨.ɽä˨] 'догледање'
непалски[1] तह [bʱaɽa] 'кирија'
норвешки највеќето говорници blad [bɽɑː] 'лист' Алофон на /ɭ/.
португалски кајпирски бразилски[2][3] madeira [maˈdeːɽɐ] 'дрво' (материјал) Меѓусамогласен алофон на /ɾ/.
урду بڑا [bəɽɑː] 'голем' На арабица: ⟨ڑ⟩. Постои и приздивна варијанта.
хауса bara [bəɽa] 'слуга' На арабица: ⟨ر⟩
хинди बड़ा [bəɽɑː] 'голем' Претставен со ⟨ड़⟩. Постои и приздивна варијанта.
шведски некои наречја blad [bɽɑː] 'лист' Алофон на /l/.

Поврзано

уреди

Наводи

уреди

Bibliography

уреди
  • Khatiwada, Rajesh (2009), „Nepali“, Journal of International Phonetic Association, 39 (3): 337–380
Табела на белодробни согласки по МФА  аудио
По место → Уснени Преднојазични Среднојазични Заднојазични Гласилни
↓ По начин Дво​уснени Уснено-​забни Заб​ни Венеч​ни Задно-​венеч. Свие​ни Предно-​непчени Задно​непчени Ресич​ни Голтни​чки Надгла​сил​ни Гласил​ни
Носни m ɱ n ɳ ɲ̥ ɲ ŋ̊ ŋ ɴ
Избувни p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ ʔ
Струјни ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
Приближни ʋ ɹ ɻ j ɰ
Трепетни ʙ r ɽ͡r ʀ я *
Едноударни ⱱ̟ ɾ ɽ ɢ̆ ʡ̯
Стран. струј. ɬ ɮ ɭ˔̊ ʎ̥˔ ʎ˔ ʟ̝̊ ʟ̝
Стран. прибл. l ɭ ʎ ʟ
Стран. едноуд. ɺ ɺ̠ ʎ̯
Небелодробни согласки
Чкрапави ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ
ʘ̃ ʘ̃ˀ ʘ͡q ʘ͡qʼ
Уфрлени ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ
Исфрлени ʈʼ
θʼ ɬʼ χʼ
tsʼ tɬʼ cʎ̝̥ʼ tʃʼ ʈʂʼ kxʼ kʟ̝̊ʼ
Слеани согласки
p̪f b̪v ts dz ʈʂ ɖʐ
ɟʝ cʎ̥˔ ɟʎ˔ kʟ̝̊ ɡʟ̝
Сложени согласки
Незаградни ʍ w ɥ ɧ
Заградни k͡p ɡ͡b ŋ͡m
Табелава содржи фонетски симболи што може да не се прикажат правилно кај некои прелистувачи. [Помош]
Онаму кајшто симболите се дадени во парови, „лев—десен“ претставува „безвучна—звучна“ согласка.
Исенчените полиња претставуваат неизводливи гласовни творби.
* Симболот го нема во МФА.