Саат-кула

кула со часовник

Саат-кула или часовничка кулаархитектонска градба во европските градови кои биле под власта или влијанието на Османлиското Царство. Саат-кулите биле градени најчесто во европскиот дел на Османлиското Царство, особено во Босна и Херцеговина. Саат-кулата претставува османлиска варијација на западноевропскиот облик на камбанарија. Саат-кулите биле градени со големи часовници, обично на сите четири страни, за што поголем број жители да можат да го читаат времето. Главно биле градени недалеку од џамиите и често биле дел од поголем урбан комплекс кој покрај џамиите имал и амами, шадрвани и занаетчиски работилници. Саат-кулата претставувала значаен архитектонски објект во класичната османлиска организација на градот кој го означувал средиштето на економско развиената средина.

Саат-кулата во Битола
Саат-кулата во Скопје
Саат-кулата во Фоча
Саат-кулата во Ботевград
Саат-кулата во Белград
Саат-кулата во Измир

Саат-кули во Македонија уреди

Зачувани оригинални саат-кули:

Кули-стражарници:

Разурнати саат-кули:

Саат-кули камбанарии:

Саат-кули во Босна и Херцеговина уреди

Во периодот на османлиска управа во Босна и Херцеговина била изградена 21 саат-кула:

Саат-кули во Бугарија уреди

Саат-кули во Србија уреди

Други познати камбанарии уреди

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди