Роберт Вине (роден на 27. Април 1873 година во Вроцлав, починал на 17. Јули 1938 година во Париз ) бил германски филмски режисер . Особено, неговиот експресионистички нем филм Кабинетот на докторот Калигари, се смета за пресвртница во историјата на филмот.