Ресорпција е впивање, односно апсорпција на потребните хранливи материи кои настануваат како производ од дигестијата во дигестивниот систем кај животните и се потребни за непречено функционирање на организмот.