Репрезентативна демократија

Претставничката демократија е форма на државно управување заосновано врз принципот за избор на политичари, кои го претставуваат народот и е во спротивност со авторитаритаризмот и директната демократија[1]. Претставничката демократија, која ги нагласува слободите на поединецот, се нарекува либерална демократија. Кога не постојат слободи на поединецот се дефинира како псевдо демократија. Почитувањето на поединечните слободи не е задолжително при Претставничката демократија.

Државни уредувања

Дел од темата Политика

Непосредна демократија
Претставничка демократија
Апсолутна монархија
Уставна монархија
Мешовито управување
Уставна република
Парламентарна република
Социјалистичка република
Капиталистичка република
Портал Политика · уреди

ИзвориУреди

  1. Предлошка:En икона "Victorian Electronic Democracy: Glossary". 28 јули 2005. Архивирано от оригинала от 13 декември 2007, линк от 14 декември 2007.

Посредна демократија