Регрутирање е задолжително вклучување во служба на државните воени сили. Тоа постои најмалку од египетското Старо Кралство. Повеќе зема форма на селективно служење отколку универзално пријавување (второво, генерално, се однесува се однесува на задолжителна војна служба на сите способни мажи на одредена возраст, иако во неколку земји се регрутирани и жени - забележителен е Израел, кој бара и мажите и жените дслужат војска од 1948 г.). САД го усвои регрутирањето во Американска граѓанска војна, но не го употреби повторно до 1917 г. Како Британија, така и САД го напуштија регрутитањето на крајот на Првата светска војна, но повторно го воведоа кога се закани Втората светска војна. САД го одржа регрутирањето од 1948-1973 г., но сега има доброволна армија.[1]

  Нема војска
  Нема регрутирање
  План да се овозможи регрутирањето
  Има регрутирање
  Нема информации

Наводи уреди

  1. Британика Енциклопедиски Речник. Топер, МПМ, Книга 8, стр.83