Престанете да вандализирате страници, во спротивно ќе бидете блокиран. --FlavrSavr 11:23, 25 јануари 2007 (UTC)