Разговор:Мајден

Тековни разговори

UntitledУреди

Задебелен текстВо Мајден и тиквешко Мариово преовладува медитеранска клима која продира преку планинскиот превој ПУЛЕВЕЦ кој е на само 1064м.н.м.висина и кој претставува тромеѓе помеѓу планините Кожув,Ниџе и Козјак,како и котлините Пелагопнија,тиквес и меглен.За време на експлоатацијата на рудникот Алшар мајден било населба поголема од Прилеп,бидејќи доаѓале на печалба цели семсјства претежно од Мегленскиот регион кој со Мариово преставувале една етничка целина по говор,носија и обичаи,а поделбата со мариово и меглен е направена после балканските војни со поделбата на Македонија.Рожденска река која низ Мајден минува како Мајденска а завршува во Тиквешко Езеро како Блашица,над рудникот алшар понира со 32ол/с и затоа лете реката од над рудникот Алшар до локалитетот Топлек,нема вода и се напојува само од термалните извори на локалитетот Топлек кои имаат изёдашност од околу 50л/с а со есенските дождови кога дотокот е над 320 л/с реката пак има вода.Рожденска река е бисер на Мариово со своите водопади на локалитетот Мрамор над с.мајден и локалитетот Чатино . Најголемата несреќа на Мајден и ариово е регионалниот пат бр.1107 Росоман-Кавадарци,Мајден-ВитолиШте,РапеШ Градешница,кој е асфалт до населбата св.Петар кај рудникот Р`аново и крак за с.Рожден,а од мост на река Бистрица до мајден е макадам,крак има за границен премин Пулевец кој е наопуштен и до с.Витолиште постои стара калдрма која од превојот ЁТрибор над Витолиште е непроодна.Овој патен поравец е внесен во картите на РМ како регионален ознацен со црвено и внесен во европскатаа карта на патишта.Заради природните убавини,Алшар и лажниот приказ во картите идат каравани од возила,џипови,мотори и бициукли од цела европа но се враќаат бидејќи патот во делницата од Мајден до ВитолиШте и кон Градешница НЕ ПОСТОРИ како пат бифејки од некатегоризирани шумски патишта е исшпрепшлетен да не може да сее снајде ни местанин камоли турист. Р.Стамаџиев

Назад на страницата „Мајден“.