Разговор:Македонски лав

Додај тема
Тековни разговори
WikiProject Macedonia Logo mk.svg Оваа статија е дел од ВикиПроект Македонија, чии цели се создавање стандардизиран, информативен и лесен за користење извор за Македонија. Ако сакате да земете учествувате во овој проект, ве молиме посетете ја страната на проектот, каде можете да се приклучите на проектната екипа.

Лавот каj ХеронејаУреди

За лавот каj Херонеја

Податотека:Heronea Lav.jpg
Статуа на македонски лав како симбол на победата над Грција

античкиот автор Павзаниj (Pausanias) во неговата позната книга "Опишување на Грциjа" напишал следново во главата за Херонеја:

[9.40.10] As you approach the city you see a common grave of the Thebans who were killed in the struggle against Philip. It has no inscription, but is surmounted by a lion, probably a reference to the spirit of the men. That there is no inscription is, in my opinion, because their courage was not favoured by appropriate good fortune.

Овоj лав не е симбол на македонската победа над Грција, туку е споменик на убиените од Светиот батаљон на градот Теба, изграден над нивниот масовен гроб, односно е симбол на тебанската херојска самопожртвуваност. Уште еден извор, "Словарь Античности" на Bibliographisches Institut Leipzig, превод од германски, Издавачка куќа "Прогрес", Москва, 1994, страница 621, и уште еден френски извор, Франсоа Шаму, "Грчката цивилизациjа", превод на бугарски, Издавачка куќа "Б'лгарски художник", Софиjа, 1979, страница 125. Истото е напишано на повеќе места во англиската Википедиjа, на пример овде. Поздрав, Boban Krumeski (разговор) 03:32, 30 јануари 2009 (UTC)

I think that this NPOV issue can be solved with simple collecting of sources.NikolaP (разговор) 11:28, 30 јануари 2009 (UTC)
Also, from the article it's not clear what are the specific characteristics of this lion. What differ it from the images of other generic lions to be specified exclusively as "macedonian" (or it's just a term, like "Theban Lion")?


 • Lion of Chaeronea
  • Alexander the Great: The Hunt for a New Past, Paul Cartledge, Overlook Press, 2004
  • Rambles & Studies in Greece by John Pentland Mahaffy, Macmillan and co., 1892, page 238 & 241
  • Studies in Greek History by Nicholas Geoffrey Lemprière Hammond, pages 545, 554, 555
 • The Theban Lion
  • The London Literary Gazette and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences, Etc., Colburn, 1824, page 265
  • The Journal of Hellenic Studies, London, ‎1918
  • Dictionary of National Biography by Sidney Lee, 1903
The question here is the term "Macedonian Lion". I agree that this PoV about the monument should be indicated, as well as the other one. NikolaP (разговор) 19:57, 3 февруари 2009 (UTC)
Диодор пишува дека Филип подигнал "a trophy of victory". Да видиме што е "тропаjон" (τρόπαιον), од англиската Википедиjа: A tropaion (Latin tropaeum, whence English "trophy") is an ancient Greek and later Roman monument set up to commemorate a victory over one's foes. Typically this takes the shape of a tree (or, in later times, a pair of stakes set crosswise) upon which is hung the arms of a defeated and dead foe. The tropaion is then dedicated to a god in thanksgiving for the victory.
И уште: In the Greek city-states of the Archaic period, the tropaion would be set up on the battlefield itself, usually at the site of the "turning point" (Gk. tropê) at which the enemy's phalanx broke and ran. It would be dressed in the typical hoplite panoply of the period, including (at different times), a helmet, cuirass (either of bronze or linen), and a number of shields would be piled about the base. It remained on the battlefield until the following season's campaigns (since battles were often fought in the same, relatively few plains amid Greece's numerous mountains), where it might be replaced with a new trophy.
"А trophy of victory" во контекстот на предримската култура на Балканот е нешто сосема различно - дрво или кол со закачено на него оружје на победените (со куп од оружjе во основата). Се праша дали Диодор пишува за обичниот "тропаjон" или за споменикот со лав, бидеjки тоj не спомнува "македонски лав" или воопшто некаков лав. Поздрав, Boban Krumeski (разговор) 05:48, 4 февруари 2009 (UTC)
NikolaP (разговор) 30 јануари 2009 (UTC)
Се гледа дека изворот за "македонскиот лав каj Херонеjа" е страницата http://www.historyofmacedonia.org/ и неjзиниот дел The Macedonian Lion, каде нема ни еден цитат од некаков автор во врска со истиот лав. Дури не е напишано кои се авторите на саjтот, во делот Who are we нема такви податоци. Се гледа исто така дека статиjата продолжува да биде уредувана не во споредба со правилото за прикажување на сите гледни точки. Наjмалку требва да се напише тоа што широко распространета теориjа за лавот каj Херонеjа е дека тоа е тебански надгробен споменик. Boban Krumeski (разговор) 22:08, 30 јануари 2009 (UTC)


Малку ти беше бугаризација на Македонија, та сега тераш и на хеленизација. Што да очекуваме утре?--Raso mk (разговор) 22:14, 30 јануари 2009 (UTC)
Рашо, се гледа дека постоjат многу текстови за тебанската теориjа. Всашност таа не е само теориjа, бидеjки коските на загинатите скоро 300 тебанци се пронаjдени под урнатиот споменик при археолошки истражувања во краjот на 19 век. Биди поздравен, Boban Krumeski (разговор) 22:24, 30 јануари 2009 (UTC)
Сериозно, постои ли барем еден сериозен извор кој тврди дека тој лав на фотографијата е македонски? --FlavrSavr (разговор) 15:10, 3 февруари 2009 (UTC)
Изгледа дека нема, а вероjатно нема да има и за целата оспорена содржина на античкиот дел на статиjата. Инаку со средновековниот хералдички дел и традициjата на илирските грбови не постои сличен проблем. Поздрав, Boban Krumeski (разговор) 00:14, 16 февруари 2009 (UTC)

Македонскиот или Немеjскиот лав?Уреди

Во статиjата читаме следново:

Исто така, голем број на македонски кралеви носеле кожа на лав. Така на пример, зачувани се парички со ликот на Александар Македонски со кожа од лав врз главата (извор).

 
Александар Македонски со кожа од лав врз главата

Овде, овде, овде и овде имаме податоци дека на тетрадрахмите на Александар стои ликот на хероjот Хераклес, а овде читаме дека лавската кожа на главата на Хераклес е таа на митскиот Немеjски лав. Династиjата на Аргеадите тврдела дека потекнува од самиот Хераклес, а од таму бил прифатен и неговиот лик на парите на Александар. Поздрав, Boban Krumeski (разговор) 12:45, 13 февруари 2009 (UTC)

Симбол на македонскиот народ?Уреди

Во статиjата ги имаме сликата и следниот натпис:

 
Македонски војник во борба со лав

Во статиjата за Александар Македонски на англиската Википедиjа кон истата слика читаме:

 
Alexander fighting an Asiatic lion with his friend Craterus (detail). He attired in traditional garments from Thessaly, a chlamys cape and a petasus hat. 3rd century BC mosaic, Pella Museum.

А еве го и описот на сликата од нејзината страница за опис на ризницата: Alexander fighting a lion. 3rd century BCE mosai. Pella Museum, Greece. Source: "Alexandre le Grand, de la Grece a l'Inde". In the complete image Craterus is depicted as rescueing Alexander from the lion during their hunt at Sidon in 333.

Целата композициjа е прикажана на англиската Википедиjа во статиjата за Кратер:

 
Alexander and Craterus in a lion hunt, mosaic in Pella

Македонски лав или сидонски и азиски лав? Да ли воопшто станува збор за симбол на македонскиот народ? Boban Krumeski (разговор) 10:02, 15 февруари 2009 (UTC)

Називот македонски лав се однесува за македонскиот земски лав. Покрај тоа што се користел во средновековието, статијата сака да укаже дека се користел и во античката македонска држава. Тоа е толку просто, нема потреба од големи дискусии.--MacedonianBoy 10:00, 16 февруари 2009 (UTC)
Како прво, за мнозинството од сериозните извори, наведени овде, Херонеjскиот лав не е македонски, туку тебански. Како второ, лавската кожа на главата на Хераклес не е македонскии народен симбол. Како трето, лавот од Пела со фигурите на Александар и Кратер исто така не е народен симбол, а одраз на еден конкретен историски настан. Користењето на лав во уметноста не е исто со користењето на лав како народен симбол. Накраj, на паричките не е Александар, а Хераклес, на лавскиот лов не е некаков непознат македонски воjник, а Александар, ова мора да се прикаже. Во тоа е проблемот. Поздрав, Boban Krumeski (разговор) 12:27, 16 февруари 2009 (UTC)

brest-bot проверка на правописУреди

 • Промена на зборови од типот сеуште во сѐ уште , одделни зборови сѐ, уште, е акцентирано.
 • Податотека наместо File, вики клучни зборови на македонски.

Ако имате забележано други синтаксни грешки кои многукратно се повторуваат низ страниците, можете да побарате истите со помош на ботот да се исправат.--Brest-bot (разговор) 23:20, 26 јули 2009 (UTC), управуван од Brest.

Сите небулози се сеуште во статиjатаУреди

Зошто? За тие не се наjде ни еден неутрален извор. Бобан   Крумески 04:06, 17 септември 2009 (UTC)

Зошто се брише НГТ шаблонот и тоа без било каква дискусиjа? Бобан   Крумески 12:20, 23 септември 2009 (UTC)
Упорниот вандализам продолжува. Бобан   Крумески 07:21, 24 септември 2009 (UTC)
Се согласувам, затоа престани со твојот вандализам.--Р ашо  07:23, 24 септември 2009 (UTC)
Додека нема веродостоjни извори за податоците во статиjата и овде има спорови, мора да има НГТ шаблон. Такви се правилата на Википедиjа. Бобан   Крумески 07:30, 24 септември 2009 (UTC)

НГТ шаблон - релевантни извори сеуште нема. Бобан   Крумески 12:06, 16 ноември 2009 (UTC)

brest-bot проверка на правописУреди

 • Наводи наместо Референци, англизам.

Ако имате забележано други синтаксни грешки кои многукратно се повторуваат низ страниците, можете да побарате истите со помош на ботот да се исправат.--Brest-bot (разговор) 16:38, 2 јуни 2010 (CEST), управуван од Brest.

brest-bot проверка на правописУреди

 • Податотека наместо File, вики клучни зборови на македонски.

Ако имате забележано други синтаксни грешки кои многукратно се повторуваат низ страниците, можете да побарате истите со помош на ботот да се исправат.--Brest-bot (разговор) 12:12, 9 август 2010 (CEST), управуван од Brest.

Предлог слика за во галеријатаУреди

Сметам дека треба да се стави слика од востаничкото знаме на Разловечкото востание од 1876, кое содржи разјарен лав и натпис МАКЕДОНIA над него. Како потврда дека Македонците го сметале лавот за симбол на Македонија и во времето на почетоците на револуционерната народно-ослободителна борба. - Марио Шаревски - Македонец (разговор) 15:57, 1 април 2011 (CEST)
OK, нема проблем.--Никола Стоіаноски 15:58, 1 април 2011 (CEST)

Оправданост на терминот македонски лавУреди

Колеги,

и јас сметам дека терминот македонски лав има смисла само во хералдичка конотација кога и позата и бојата на лавот и на штитот се дефинирани како „македонски“.

Надвор од тоа нема никаква логика билокаков генерички лав да се нарекува македонски, освен ако не станува збор за географска одредница на видот, како на пример македонскиот даб Quercus Macedonica.

Назад на страницата „Македонски лав“.