Пршева Река

река во Македонија

Пршева Река (или Пршово) — река во источна Македонија која извира и тече на планината Серта и низ селото Лубница во пределот Лакавичко во Радовишко.

Пршева Река
Местоположба
Физички особености
УстиеТрска, Крива Лакавица
Особености на сливот

Течение

уреди

Извира на планината Серта во месноста Преслап на 840 метри и од таму тече во многу стрмен и длабок дол наречен Пршово, според кој во горното течение го носи и името Пршово, каде собира повеќе помали притоки од малите засеци на долот под гребените Иглишово Трло, Слека и Медиково Гумно од кои реката е полноводна. Односно, реката ја формираат два потоци, кои потоа се прихрануваат со вода од уште 5 потоци, од нив 4 потоци се од левата, а еден е од десната страна[1]. Пршева Река во горниот тек (извор – село Лубница) има изградено стрмна долина, која има вкупен пад од 330 метри или на секои 100 метри во должина речното корито паѓа за 13,3 метри во височина[1]. Поради големиот пад и стрмнина во долот Пршово, непосредно пред селото Лубница, постојат два водопади од кои едниот е со височина од над 2,5 метри. Излегува во котлинското дно течејќи низ селото Лубница кое го дели на два дела и од каде во долното течение го носи името Пршева Река. Во полскиот рамничарски дел, ја прима својата десна приток Дрнавец и од таму се разводнува и го губи својот водостој и се влева во реката Трска, која е лева притока на Крива Лакавица, која пак е главниот водотек во целата област.

Лубнички слапови

уреди

Токму на просторот на стрмниот планински дол на Пршово на Серта, се појавуаат серија на разиграни слапови и водопади, кои ги има во изобилство[1]. Од нив 5 слапови (водопади) се повисоки од 2 метри, од кои 3 се повисоки од 4 метри[1]. Водопадите се распоредини од 590 до 750 метри н.в[1]. Првиот водопад се наоѓа веднаш над селото Лубница, а покрај него поминува планинарска патека, која продолжува паралелно со водотекот Пршево сè до преминот „Преслап“[1]. Водопадот I претставува типичен водопад, каде што водата паѓа вертикално, истиот е висок 4 метри и е составен од 2 дела, секој од нив е висок по 2 метри[1]. Во долниот дел, водопадот има формирано мал вир или „џиновски лонец“[1]. Вториот водопад (слап) се наоѓа на околу 100 метри низводно од првиот, истиот е изграден од три слапови со вкупна височина од околу 5 метри[1]. Третиот слап се наоѓа на 300 метри низводно од вториот[1]. Овој систем е изграден од четири слапови и сите заедно го формираат највисокиот  слап (слап III) на реката Пршева, кој има вкупна височина од околу 6 метри[1]. Водата кај третиот слап од овој систем на слапови (слап III) има речиси вертикален пад со височината од 2 метри и истиот има изградено „џиновски лонец“ или мал вир со кружна форма[1]. Четвртиот водопад или слап IV се наоѓа на 10 минути од третиот слап, овој слап има височина од околу 3 метри[1]. Петтиот слап од оваа група на високи слапови се наоѓа на левиот поток кој ја формира реката Пршева[1]. Овој слап е составен од два дела со вкупна височина од 2 метри[1]. Слаповите и водопади на Пршева Река се од привремен карактер, најмногу вода имаат во врнежливот период од годината, особено во текот на зимата и пролетта па сè до крајот на месец мај. Во текот на летото и почетокот на есента слаповите се без вода[1].

Галерија

уреди

Наводи

уреди
  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 Стојчески, Дарко (5 февруари 2019). „Лубничките Слапови (водопади) во заборавената Лакавичка Област“. ИГЕО Портал. Посетено на 6 февруари 2019.