Прехранбена индустрија

Прехранбена индустрија е гранка на индустријата која се занимава со преработка на храна за потребите на народот. Најразвиена е во богатите подрачја, како и во големите потрошувачки средини. Нејзина главна задача е подмирување на прехранбените потреби на потрошувачите.

Индустрија за месо Неопланта

ГранкиУреди

Прехранбената индустрија опфаќа неколку гранки кој се занимаваат со различни делатности:

Надворешни врскиУреди