Прехранбена индустрија

Прехранбена индустрија е гранка на индустријата која се занимава со производство и преработка на прехранбени производи.

Индустрија за месо Неопланта

ГранкиУреди

Прехранбената индустрија опфаќа неколку гранки кој се занимаваат со различни делатности:

Надворешни врскиУреди