Предлошка:SI-единици за должина

Како да го прилагодувате приказот на предлошката
  • Користете {{SI-единици за должина |collapsed}}  за предлошкава да се прикаже во скриена состојба.
  • Користете {{SI-единици за должина |expanded}}  за предлошкава да се прикаже во раширена (полна) состојба.
  • Користете {{SI-единици за должина |autocollapse}}  за предлошкава да се прикаже во скриена состојба само ако има друга ваква хоризонтална предлошка на страницата.
  • Ако не е поинаку зададено (проверете го параметарот state во кодот на предлошкава), самосклопувањето ќе биде стандарден начин на приказ.