"Дискетниот мегабајт" е кило-„бинарен килобајт“ (1000 ×1024 бајти), т.е. 1.024.000 бајти.