Предлошка:Нерво-Трајанска династија

Римски царски династии
Нерво-Трајанска династија
Нерва
Деца
   Свое - (нема)
   Посвоено - Трајан
Трајан
Деца
   Свое - (нема)
   Посвоено - Адријан
Адријан
Деца
   Свое - (нема)
   Посвоено - Луциј Елиј
   Посвоено - Антонин Пиј