Предлошката е наменета за наведување на делото Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ., Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου (2008). Αφανείς γηγενείς μακεδονομάχοι 1903-1913 (PDF). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. ISBN 978-960-12-1724-6..

Има еден параметар, кој може да се изостави: дадената страница или страници која/и се наведуваат.

Некој текст.<ref>{{АГМК|122}}</ref>
Друг текст.<ref>{{АГМК}}</ref>

Некој текст.[1] Друг текст.[2]

  1. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ., Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου (2008). Αφανείς γηγενείς μακεδονομάχοι (1903-1913) (PDF). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. стр. 122. ISBN 978-960-12-1724-6.
  2. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ., Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου (2008). Αφανείς γηγενείς μακεδονομάχοι (1903-1913) (PDF). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. ISBN 978-960-12-1724-6.