Прв Њутнов закон

Прв Њутнов закон е закон којшто го поставил англискиот физичар Исак Њутн, а гласи: Секое тело, кое се разгледува како материјална точка, ја задржува состојбата на мирување или рамномерно праволиниско движење се дотогаш додека некое друго тело не го принуди да ја промени таа состојба. Се нарекува и закон за инерција.

Првиот закон на Њутн објаснет на предавање на MIT (англиски)