Правосмукалка

Правосмукалка е направа која служи за чистење. Воглавно се користи за чистење на подови, но секако постојат и исклучоци како што се правосмукалки за чистење на завеси или за чистење на облека. Правосмукалките не многу одамна биле многу скапи, и само најбогатите можеле да си ги приуштат. Денас е тоа пристапна направа.