Статистичко множество

(Пренасочено од Популација (статистика))

Статистичко множество (статистичка маса или популација) е множеството од сите елементи на една масовна појава што е предмет на статистичко истражување.