Подрод (биологија)

таксономски ранг

Во биологијата, подродоот е таксономски ранг веднаш под родот.

Во зоологијата, подродот (т.е. називот) може да се користи независно или во склоп на видниот назив - во заграда понеѓу родот и видот: на пример тигрестото каури од Индо-Тихиот Океан, Cypraea (Cypraea) tigris Linnaeus, што му припаѓа на подродот Cypraea од родот Cypraea. Меѓутоа вклучувањето на подродот при наведување на видот не е задолжително, па ниту вообичаено.

Поврзано уреди