Пигмејски нилски коњи

Choeropsis е род од семејството Hippopotamidae во кој спаѓаат пигмејските нилски коњи.

Има 2 познати вида, од кои еден е изумрен вид:

Некои научници сметаат дека пигмејските нилски коњи треба да спаѓаат во родот Hexaprotodon.

Името choeropsis доаѓа од грчкиот збор Khoiros што значи „свиња“ и Opsis што значи „припаѓа на“. Пигмејските нилски коњи сепак не спаѓаат во семејството свињи, а наставката "-opsis" може да биде преведен и како „наликува на“.


Белешки уреди