Периферен нервен систем

Периферен нервен систем е дел од нервниот систем каде што одговорот на дразбата или стимулот не е воден од центрите на черепниот мозок, туку од ‘рбетниот мозок, кој се наоѓа во ‘рбетот.

3D Medical Animation still shot of Lumbosacral Plexus
3Д медицинска анимација сè уште снимена на лумбосакралниот плексус