Педологијата (од грч. педон = почва, земја) е научна дисциплина што ги изучува почвите во природни услови. Ова е една од двете главни гранки на науката за почвите (другата е едафологијата). Педологијата се занимава со почвообразувањето (педогенеза), почвената морфологија, класификацијата на почвите и со нивната географска распределеност.

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди

  • Ангелеска, Елизабета (2010). Педологија : учебник за II година средно стручно образование (PDF). Скопје: Министерство за образование и наука на РМ. ISBN 978-608-226-111-9.
  • Македонски почвен информативен систем