Педологијата (од грч. педон = почва, земја) е научна дисциплина што ги изучува почвите во природни услови. Ова е една од двете главни гранки на науката за почвите (другата е едафологијата). Педологијата се занимава со почвообразувањето (педогенеза), почвената морфологија, класификацијата на почвите и со нивната географска распределеност.

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди