Папа Целестин

појаснителна страница

Имало 5 папи со името Целестин:

Исто така имало и антипапа со ова име: