Панче Мировски ( 1902 - Штип, 2 ноември 1990), првиот лирски тенор на македонската оперска сцена и своевидна легенда на Штип. Со група ентузијасти под диригентската палка на основоположникот на музичкиот живот во Штип, Сергеј Михајлов, во 1924 година настапи во операта „Палјачи“, која се смета за прво музичко драмско дело, изведено во Македонија.