Охридска околија (1955-1957)

Охридска околија со седиште на Народниот одбор на Околијата во Охрид, е една од седумте околии установени со Законот за подрачјата на околиите и општините во Народна Република Македонија, од 28 јуни 1955 година. Во оваа околија имало петнаесет општини.[1]

Општини во Охридска околија

уреди
 • Општина Асамати
 • Општина Белчишта
 • Општина Брод
 • Општина Велешта
 • Општина Дебар
 • Општина Зајас
 • Општина Кичево
 • Општина Косел
 • Општина Луково
 • Општина Манастирец
 • Општина Осломеј
 • Општина Охрид
 • Општина Ресен
 • Општина Струга
 • Општина Челопеци

Наводи

уреди
 1. Административно-територијални поделби во Македонија, 1944-2004, ИНИ, 2007, стр. 282