Отвори го главното мени
Фигури со симетрии по една или повеќе оски и несиметрична фигура за споредба

Осната симетријасиметрија во однос на дадена права (оска).[1] Еден објект е осно симетричен ако изгледот не му се менува со негова ротација (свртување) околу оската. На пример, чинивче изгледа исто ако го свртиме под било кој агол околу линијата што минува низ неговиот центар, па затпа велиме дека е „осно симетрично“.

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. Андреевски, Венцислав П. (2007). „5.3 Симетрија“. Прирачник за математички поими и формули. Скопје: Винсент графика. стр. 167. ISBN 978-9989-2474-4-6.