Оскар за најдобар странски филм

Оскар за најдобар странски филм е награда која секоја година ја доделува Академијата за филмски уметности и науки. Наградата започнала да се доделува во 1947 година. Иако се нарекува награда за странски филм, всушност, наградата се доделува за најдобар филм снимен во земја од неанглиското говорно подрачје, т.е. британските филмови не влегуваат во оваа категорија, туку тие се натпреваруваат рамноправно со амриканските филмови.

Добитници на наградата за најдобар странски филм уреди

Наводи уреди