Опсада на Ерусалим (701 п.н.е.)


Опсадата на Ерусалим претставува воен конфликт помеѓу Асирија и Израел од 701 година п.н.е.

Опсада на Ерусалим

Остатоци од ѕидините на Езекија
Датум c. 701 п.н.е.
Место Ерусалим
Завојувани страни
Израел Асирија
Сила
непознато
Жртви и загуби
непознато непознато