Носии од Драма

Носиите од Драма имаат посебни специфичности. Во женската носија се карактеристични кошулата од платно во темносина боја, означена како сина риза, и платнената саја - с'ге, исто така во сина боја, што е специфика само во овој регион. Ткаен појас и волнена декоративно орнаментирана скутина ирам, шамија, украсни крпи, метален и монистрен накит ја оформуваат женската носија од овој предел.

Жени од Драмско во народни носии, почеток на XX век

ПоврзаноУреди