Ново Село (Тетовско)

појаснителна страница

Топонимот Ново Село во Тетовско може да се однесува на две населени места: