Нове Франговски

Роден 1939 година во с.Галичник. Дипломирал сликарство на Академијата за ликовна уметност во Белград 1966 година, во класата на Љубица Сокиќ. Специјализирал на Academia di Belli Arti во Рим, 1973 година.

[[[[Селектирани самостојни изложби:

1968 - Бор, Работнички универзитет

Скопје, Центар за култура и информации

1969 - Белград, Галерија КНУ 1971 - Скопје, Уметничка галерија 1973 - Рим, Галерија Il Grifo 1975 - Нови Сад, Мал ликовен салон

Скопје, Музеј на современата уметност

1978 - Белград, Коларчев народен универзитет 1984 - Скопје, Уметничка галерија

Зеница, Музеј на градот
Белград, Ликовна галерија - Културен центар

1985 - Сараево, Галерија Роман Петровиќ 1986 - Куманово, Уметничка галерија

Велес, Народен музеј - Ликовен салон
Струмица, Уметничка галерија

1988 - Скопје, Културно информативен центар 1990 - Охрид, Велестово (заедно со Кузмановски и Росиќ) 1994 - Скопје, Уметничка галерија - Скопје 1998 - Скопје, Музеј на град Скопје

Париз (заедно со З. Јакимовски), Cite internacionale des Arts

2001 - Нирнберг, Галерија Rathaus 2006 - Истанбул, Галерија Taksim

Награди:

1969 - награда за сликарство на изложбата „25 години АСНОМ“ 1982 - награда „Нерешки мајстори“ на годишната изложба на ДЛУМ 1983 - награда „Никола Мартиновски“на изложбата „ДЛУМ - цртеж `83“

Учествувал на над 150 групни изложби во земјата и во странство како: Турција, Франција,САД, Велика Британија, Германија, Грција, Романија и др.]]]]