Портрет на Нарбона

Нарбона (навахо Tachíí'níí -Клан на црвенокошци што трчаат во вода) (1766–31 август, 1849) бил Навахо поглавица. Тој бил убиен во конфронтацијата со американските војници на 31 август, 1849.

Нарбона бил најбогат навахо поглавица поради големиот број на овци и коњи што ги поседувал тој или неговата фамилија. Тој не бил само обичен навахо поглавица, туку бил многу почитуван воопшто и уживал голем статус за време на преговорите со американците.

Види исто такаУреди

ИзворУреди