Музичко симнување

(Пренасочено од Музичко спуштање)

Музичко спуштање е трансфер на песни од интернет преку компјутер или станица до некој друг кориснички компјутер. Овој термин опфаќа легални спуштања на снимки заштитени со авторски права без барање дозвола или плаќање на материјалот.

Пристап до продавницата на iTunes Store преку мобилен телефон.