Мршојадни животни

Мршојадни животнимесојади што се хранат со месо кое е веќе мртво. Тие го крадат месото од мртвиот плен на другите животни или "расчистуваат" кога ќе се засити поголемото животно.