Мршојадни животни

Мршојадни животнимесојади што се хранат со месо кое е веќе мртво. Тие го крадат месото од мртвиот плен на другите животни или "расчистуваат" кога ќе се засити поголемото животно.

Sarcophaga nodosa, вид на мува, која се храни со расипувачко месо.