Модулацијата е процес во кој информацискиот сигнал менува друг сигнал со повисока фреквенција, таканаречен носител, за да се овозможи пренос на информацијата.

Приказ на модулацијата. Најгоре – информациски сигнал. Средина – амплитудно модулиран носител. Најдолу – фреквенциско модулиран носител.

Носителот или носечката фреквенција обично е синусоидален бран генериран во осцилатор. И носителот и информацискиот сигнал се воведуваат во модулаторот, и тука информацискиот сигнал на некој начин го менува носителот. Модулираниот носител тогаш е засилен и испратен во систем за пренос (антена или кабел).

Во приемникот се прима модулираниот сигнал кој потоа е засилен и процесиран. Се праќа во демодулаторот на чиј излез се добива оригиналниот информациски сигнал.

Можни облици на модулацијаУреди

Да го разгледаме математичкиот израз за синусоидалниот бран:

v = Vp sin(2πft+θ) или

v = Vp sin(ωt+θ)

каде

  • v = моментална вредност на синусоидалниот напон
  • Vp = врвна вредност на синусоидалниот напон
  • f = фреквенција (Hz)
  • ωt = 2πft = аголна брзина
  • t = време (s)
  • ω = 2πf = аголот во радијани
  • θ = фазен агол

Од ова може да видиме дека постојат три начини на модулација, зависно од тоа на кој начин се менува носителот. Тоа се амплитудна, фреквенциска и фазна модулација.

Амплитудна модулацијаУреди

  Главна статија: „Амплитудна модулација.

Кај амплитудната модулација (АМ), информацискиот сигнал ја менува амплитудата на носителот, додека фреквенцијата останува постојана. Комерцијалните радио-станици на долги, средни и кратки бранови главно користат амплитудна модулација. Тоа е најстариот начин на модулација.

Фреквенциска модулацијаУреди

  Главна статија: „Фреквенциска модулација.

Фреквенциската модулација (ФМ) ја менува фреквенцијата на носителот во одреден опсег, додека неговата амплитуда останува константна. Комерцијалните радио-станици кои работат во опсегот на ултракратки бранови (УКБ) користат фреквенциска модулација. Се користи и за пренос на звук во телевизиски систем.

Фазна модулацијаУреди

  Главна статија: „Фазна модулација.

Фазната модулација ја менува фазата на носечката фреквенција, а притоа прави и фреквенциска модулација на носителот. Заради тоа модулираниот сигнал е сличен на фреквенциско модулираниот сигнал. Фреквенциската и фазната модулација се форми на аголна модулација (англ. angle modulation).

Погледај иУреди

ЛитератураУреди

  • Principles of Electronic Communication Systems, Louis E. Frenzel, Glencoe/McGraw-Hill, ISBN 0-02-800409-4, pp. 12 до 14.

Надворешни врскиУреди